Browse

Hepatitis Monthly : 2015, Volume 15, Issue 5, May Abstracts XML

[1-12]
 Review Article
Reza Rezaee , et al. , Bahman Aghcheli , Vahdat Poortahmasebi , Mostafa Qorbani , Seyed Moayed Alavian , Seyed Mohammad Jazayeri

| Cited by: CrossRef (0) | Scopus (0)


Ya Wen , et al. , Yi Xiang Zheng , De Ming Tan

| Cited by: CrossRef (0) | Scopus (0)

 Research Article
Minghui Liu , et al. , Yuchang Dou , Ran Sun , Yonggui Zhang , Yansong Liu

| Cited by: CrossRef (0) | Scopus (0)


Fatemeh Bakhshizadeh , et al. , Soheila Hekmat , Maryam Keshvari , Seyed Moayed Alavian , Ehsan Mostafavi , Hossein Keivani , Amin Doosti-Irani , Fatemeh Motevalli , Bita Behnava

| Cited by: CrossRef (0) | Scopus (0)


Zhao Hui Yang , et al. , Su Xian Yang , Cheng Zhi Qin , Yun Xiu Chen

| Cited by: CrossRef (0) | Scopus (0)


Yuan Liu , et al. , Ziying Zou , Bing Zhu , Zonghai Hu , Ping Zeng , Lijuan Wu

| Cited by: CrossRef (0) | Scopus (0)


Zhao Qian , et al. , Wang Jianqiong , Li Hongmei , Zeng Rong , Li Li , Zhang Jinping , Shen Tao

| Cited by: CrossRef (0) | Scopus (0)


Bandar Al-Judaibi , et al. , Roberto Hernandez Alejandro , Julia Uhanova , Paul Marotta , Mahmoud Mosli , Natasha Chandok

| Cited by: CrossRef (0) | Scopus (0)


Xinyi Li , et al. , Hengjiu Kang , Shuai Wang , Zhaomin Deng , Ting Yang , Yiping Jia , Yuan Yang

| Cited by: CrossRef (0) | Scopus (0)


Rui-Nan Zhang , et al. , Qin Pan , Zheng Zhang , Hai-Xia Cao , Feng Shen , Jian-Gao Fan

| Cited by: CrossRef (0) | Scopus (0)

 Brief Report
Peyman Eini , et al. , Mojgan Mamani , Marzieh Javani

| Cited by: CrossRef (0) | Scopus (0)

 Letter
Kento Imajo , et al. , Masato Yoneda , Atsushi Nakajima

| Cited by: CrossRef (0) | Scopus (0)